بعد از عضویت در سامانه پیامک در صورتی که پنل ویژه نمایندگی تهیه کرده باشید، امکان ارائه حساب کاربری برای مشتریان زیر مجموعه خودتان و کسب درآمد از این زیر مجموعه ها برای شما وجود دارد.

تعریف کاربر زیر مجموعه در سامانه پیامک

با ایجاد حساب کاربری برای دیگران در سامانه پیامکی می توانید آنها را زیر مجموعه خودتان تعریف کرده و با توجه به نیازشان سطح دسترسی افراد برای استفاده از امکانات پنل را تعیین کنید. تمامی خدماتی که خودتان استفاده می کنید قابل ارائه به این حساب های کاربری هستند، به عنوان مثال خطوط اختصاصی که که جهت ارسال پیامک از آنها استفاده می کنید را می توانید در اختیارشان قرار دهید یا به صلاحدید خودتان می توانید سطح دسترسی به امکانات متفاوت از جمله ابزارهای موجود در سایت یا منوهای خدمات را برای کاربرهایتان تعیین کنید.

نکات مهم جهت کسب درآمد در پنل پیامک

پس از تعریف حساب کاربری برای زیر مجموعه های خودتان و تعیین سطح دسترسی ها، می توانید تعرفه های خدمات پیامکی را برای ایشان اعمال کنید که اختلاف قیمت تعیین شده برای کاربران زیر مجموعه با تعرفه ای که خودتان دریافت می کنید، درآمد شما از این کاربرها است که به محض شارژ حساب کاربری از طرف زیر مجموعه هایتان، در پنل شما دریافت شده و قابل استفاده است.