مشاوره تبلیغاتی

در مجموعه ادسفید، مشاوره‌ی تبلیغاتی در حوزه‌های زیر صورت می‌پذیرد:

 

  • کیفیت بازخورد تبلیغات پیامکی در تجارت‌های مختلف
  • تعداد و نوع بانک شماره‌های هر شهر و استان
  • بررسی متن پیامک در خصوص بازخورد هرچه بیش‌تر
  • چگونگی مدیریت بودجه‌ی تبلیغاتی برای تقسیم در بخش‌های مختلف ارسال پیامک
  • نحوه‌ی زمان‌بندی ارسال کمپین‌های پیامکی
  • جزئیات نحوه‌ی کارکرد سامانه ارسال پیامک ادسفید
  • بررسی و مقایسه‌ی درخواست مشتری با کسب و کارهای مشابه