پیامک زنده چیست؟

پیامک زنده (live) پیامکی است که به افراد با توجه به موقعیت مکانی هر فرد و وارد شدن آن به محل و یا منطقه خاصی ارسال می گردد. این سرویس در واقع نرم افزاری است که از اطلاعات مربوطه به مکان جغرافیایی هر فرد برای ارسال پیام کوتاه استفاده می کند. در اپراتورهای مختلف سطوح مختلفی دارد به طور مثال در اپراتور همراه اول از طریق دکل‌ LBS همراه اول، پیام کوتاه به افرادی که در محل مورد نظر حضور دارند یا در حال تردد هستند، بدون تأخیر زمانی و به‌صورت زنده ارسال خواهد شد، ولی در اپراتور ایرانسل از طریق دکل BTS می‌باشد، با این تفاوت که پیام کوتاه با کمی تأخیر زمانی به محدوده مشخص شده ارسال خواهند شد.

پیامک زنده یا پیامک مبتنی بر مکان فرد

یکی از روش‌های ارسال پیامک انبوه ارسال پیامک زنده است که به دلیل ارسال سریع، نتیجه راضی کننده برای مخاطبین و دریافت کنندگان دارد.

این روش از ارسال نیاز به تجهیزات و یا نرم افزار خاصی ندارد، موقعیت و مکان هر فرد را در تمام نقاط شبکه تشخیص می دهد و پیام مورد نظر را ارسال می کند که می توان با استفاده از سامانه پیام کوتاه شرکت اطلس داده سفید این امکان را براحتی برای کسب و کار خود مهیا نمایید.

تفاوت ارسال پیامک از سرویس  LBS با ارسال پیامک از سرویس BTS در چیست؟

سرویس پیامک زنده بر روی اپراتور ایرانسل BTS، سرویس کاملاً زنده نیست و موقعیت مکانی مشترکین را با تأخیر زمانی و به صورت هفته‌ای شناسایی می‌کند. ولی سرویس ارسال پیامک زنده روی اپراتور همراه اولLBS ، براساس موقعیت مکانی مشترکین همراه اول در همان لحظه نسبت به ارسال پیامک اقدام می کند.

تفاوت ارسال پیامک زنده با پیامک ارسال منطقه‌ای

تفاوت ارسال پیامک زنده با ارسال پیامک منطقه ای این است که در ارسال پیامک زنده لیست مشترکین در محدوده مکانی خاص و مورد نظر شناسایی می شود و با توجه به فعال بود مشترک، پیام کوتاه ارسال می گردد ولی در ارسال منطقه ای، پیام کوتاه با توجه به کدپستی آدرس مشترکین که در منطقه مورد نظر ثبت شده ارسال پیام کوتاه انجام می شود.

مزایای استفاده از پیامک زنده

  • اطلاع رسانی ها و تبلیغات هدفمند شده و اثربخشی آنها زیاد می شود و از ارسال پیامک های غیرهدفمند یا اسپم جلوگیری می شود.
  • مشترکین رضایت بیشتری دارند و نتیجه گیری مطلوبی همراه خواهد داشت.
  • بخش وسیعی از مشترکین را پوشش دهی می کند.

 

برای تهیه سامانه پیام کوتاه زنده و یا منطقه ای می توانید با مشاهده تعرفه ارسال پیامک نسبت به خرید سامانه پیام کوتاه از شرکت اطلس داده سفید از طریق وب سایت اقدام نمایید.