جالب است بدانید که توهین و تهدید پیامکی جرم محسوب می‌شود و در صورتی که این جرم در دادگاه ثابت شود، ممکن است افراد به جزای نقدی و شلاق محکوم شوند. بسیاری از افراد این موضوع را نمی دانند، چون صحبت‌هایی که در پیامک‌ها رد و بدل می‌شود می‌تواند در شرایط خاصی به عنوان مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد.

توهین پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟

ارسال پیامک اهانت آمیز یا توهین آمیز به فرد دیگر، توهین پیامکی است. این کار جرم بوده و از زیر مجموعه دعاوی کیفری محسوب می‌شود. حکم هر عبارت متفاوت است و این مفاد پیامک و متن توهین آمیز ارسال شده از طریق پیامک است که حکم را تعیین می‌کند. به همین دلیل است که در هنگام استفاده از پنل پیام کوتاه باید دقت زیادی داشته باشید و به هیچ عنوان اجازه ارسال پیامک‌های حاوی توهین یا اهانت از طریق پنل پیامکی داده نمی‌شود.

شاکی می‌تواند در دادگاه شکایت خود را ثبت کند و در صورتی که جرم توهین پیامکی به اثبات برسد، مجازات آن 74 ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی است. مدت زمان زیادی از تصویب این قانون می‌گذرد و در حال حاضر جزای نقدی آن به حدی نیست که بازدارنده باشد، اما مجازات 74 ضربه شلاق می‌تواند مجازات بسیار سنگینی برای متهمی باشد که اقدام به ارسال پیامک توهین آمیز کرده است.

تهدید پیامکی چیست و چه مجازاتی دارد؟

تهدید پیامکی به معنای تهدید به مرگ یا تهدید به بردن آبرو و موارد مشابه است. طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1392 هرگاه کسی دیگری را به هر نحو به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه، مال یا تقاضی انجام یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، مرتکب جرم تهدید شده است.

تهدید از طریق پیامک نیز مشمول این ماده است. از طرفی اگر تهدید همراه با توهین و فحاشی باشد ممکن است تحت شرایطی مشمول موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اعمال مجازات جرمی که نسبت به سایر جرائم وقوع یافته، شدیدتر است) باشد. در مقایسه با جرم توهین و فحاشی از طریق پیامک، جرم تهدید پیامکی دارای مجازات سنگین‌تری است.

تهدید پیامکی از نوع تهدید کتبی است که اثبات آن بسیار ساده‌تر از تهدید شفاهی است. در صورتی که به دادگاه ثابت شود جرم تهدید پیامکی انجام شده، تهدید کننده طبق قانون به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دوسال محکوم خواهد شد. بنابراین مجازات سنگینی برای تهدید از طریق پیامک در نظر گرفته شده است.

آیا پیام کوتاه در دادگاه پذیرفته می‌شود؟

به طور کلی پیامک در دادگاه دلیل محسوب نمی‌شود. متن پیامک یا حتی ارسال عکس با پیامک دلیل محکمه پسند و مدرک محسوب نمی‌شود. در واقع پیامک تنها می‌تواند به قاضی کمک می‌کند و مدرکی نیست که دادگاه بتواند بر مبنای آن حکم صادر کند.

اثبات جرم از طریق پیام کوتاه ممکن است؟

پیامک به تنهایی برای اثبات جرم یا حق در اکثر موارد کفایت نمی‌کند، معمولاً برای اثبات جرم در کنار پیامک باید مستندات دیگری مانند شهادت شهود، اقرار مرتکب، اسناد، تحقیقات محلی، سوگند، کارشناسی و … نیز به عنوان دلیل ارائه شوند.